Huisregels L'éspinette verhuur


 • Om hygiënische redenen staan wij geen huisdieren toe.
 • De auto’s mogen enkel op de voorziene autoplaatsen worden geparkeerd.
 • Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is, verwittigt u binnen het uur de verantwoordelijke (04 77 / 32 02 37 of reservenummer 0471 / 44 44 00). Indien u nalaat dit te doen, kan de waarborg achteraf ingehouden worden.
 • Dit appartement is voor max. 5 personen. Er mogen niet meer personen verblijven dan vermeld in het contract. Wanneer er wordt vast gesteld dat het aantal toch wordt overschreden, er een meerprijs gevraagd worden of personen geweigerd.
 • Het contract is enkel geldig voor de vermelde periode. De huurder heeft geen recht op de vakantiewoning buiten deze periode. Het appartement mag nooit onderverhuurd worden.
 • Alle voorwerpen, die in het appartement aanwezig zijn, blijven eigendom van Miahali.
 • In de appartementen is er een totaal rookverbod zo ook worden kaarsen of andere aan te steken voorwerpen met vuur verboden, de roker kan gebruik maken van het buiten terras. Peuken zorgvuldig met water doven en weggooien bij afval.
 • Keukengerei proper en ordelijk terug in de kast leggen. (zie foto in de kast en lade)
 • Het appartement en de inhoud dient verlaten te worden in ordelijke staat, hoe het werd gevonden bij aankomst. Bij nalatigheden of vernielingen wordt de kostprijs van de schade afgehouden van de waarborg.
 • De huurder draagt zorg voor de woning tijdens het verblijf, bij kortstondig of langere periode verlaten; ramen ( let op de sluiting van het dakraam links boven! ) en deuren sluiten, verwarming minderen of uitzetten, afval en etensresten verwijderen, … . een extra verbruik kan aangerekend worden.
 • Afval moet gesorteerd worden in de daar voorziene containers achteraan het park. De badge staat op het schap in een houder en kan geactiveerd worden aan de receptie van het hoofdgebouw (zie handleiding) PMD, keuken- en restafval, glas, karton en papier
 • De sleutel moet bij vertrek op de door ons afgesproken plaats (sleutelhouder aan deur) worden achtergelaten. Bij verlies van de sleutel (veiligheidssleutel) wordt er €50 afgetrokken van de waarborg
 • Wanneer u het appartement na uw vakantie verlaat moeten ramen dicht en de deuren steeds op slot gedaan worden.