Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor gebruik van de website www.miahali.be

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het plaatsen van een link naar externe websites van adverteerders.

1. Plaatsen van link op de website van Miahali.be

1.1 Alvorens telefonisch, elektronisch of schriftelijk aanvraag te doen kan een eigenaar zijn te verhuren vakantiehuis op de website van Miahali.be plaatsen bij acceptatie.

Miahali.be behoudt zich het recht voor om een vakantiehuis te weigeren ter publicatie zonder hierover een verantwoording te moeten geven. De publicatie komt pas tot stand als Miahali.be de boeking schriftelijk, telefonisch of per e-mail heeft bevestigd aan de betrokken eigenaar-verhuurder.

1.2 De eigenaar/verhuurder verbindt zich ertoe de gepubliceerde advertentielink onmiddellijk te controleren op juistheid en Miahali.be te wijzen op onjuistheden. Fouten moeten door de belanghebbenden onmiddellijk gemeld en rechtgezet worden.

2. Aansprakelijkheid

Miahali.be is niet aansprakelijk voor foutieve informatie gegeven door de eigenaar/publiceerders, bij weten van misbruik zal de website link verwijderd worden zonder voorafgaande verwittiging.

3. Betaling / reisdocumenten

Miahali.be neemt geen enkele verantwoordelijkheid, noch is aansprakelijk voor de boekingen, betalingen e.d. bij de aangeboden vakantiehuizen door derden. Deze formaliteiten dienen geregeld te worden met de eigenaars/verhuurders in eigen persoon.

4. Terugtrekking / omboeking

Miahali.be neemt geen enkele verantwoordelijkheid, noch is aansprakelijk voor annulatie en omboekingen deze dienen ten allen tijde en volledig geregeld te worden met de betrokken verhuurders. Miahali.be is in deze geen partij. Deze formaliteiten dienen geregeld te worden met de eigenaars/verhuurders van het betreffende vakantiehuis.

5. Verzekeringstip

Als tip geven we mee dat het raadzaam is om een annuleringsverzekering af te sluiten of goede afspraken te maken hieromtrent met de eigenaar/verhuurder. Een medische reisverzekering is ook voor een buitenlandse vakantie binnen Europa zinvol, aangezien ook kleine ongelukken aanzienlijke kosten met zich kunnen meebrengen die door een normale ziektekostenverzekering niet noodzakelijk vergoed worden.